Dolnośląska Liga IPSC, vol.8 FINAŁ

Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
Match Director: Maciej Podgórski
Range Master: Zbigniew Koprowski
Poziom: L1
Miejsce: Strzelnica JTS STRZELEC

Organizator zawodów: Klub JTS STRZELEC
Przedmecz : 25.11.2023 g. 11:00
Mecz główny: 26.11.2023 g. 09:00
Biuro zawodów:
Oficjalne rozpoczęcie zawodów:
Minimalna liczba strzałów: 140
Liczba torów: 7-8

Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Production, Production Optics, Standard, Open
2. Karabin: PCC
(otwarcie klasy w przypadku sklasyfikowania pięciu zawodników)

Kategorie: Regular, Lady ( w wypadku pięciu kobiet startujących w tej samej klasie)
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Początek rejestracji: 28 października 2023 g. 20:00
Koniec rejestracji: 18 listopada 2023 g. 20:00 lub do wyczerpania ilości miejsc.

STRZELNICA JTS STRZELEC

Strzelnica w Jeleniej Górze
58-506 Jelenia Góra, Aleja Solidarności
50.879246, 15.777904

Kontakt: klub@strzelec.org

Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam klubowi JTS STRZELEC oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.


      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY