Dolnośląska Liga IPSC 2024, vol.1      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY