Dolnośląska Liga IPSC, vol.2

Dolnośląska Liga IPSC / Puchar Złotych Wzgórz IPSC
Zawody te są kolejną rundą Dolnośląskiej Ligi IPSC, którą organizują 4 kluby: AGAT Złotoryja, Bractwo Kurkowe Jelenia Góra, LUPUS Zgorzelec oraz STRZELEC Jelenia Góra.

Zawody te wchodzą również w skład PUCHARU ZŁOTYCH WZGÓRZ, które rozgrywane są w tym roku przez Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi (zakładka: Puchar Złotych Wzgórz / PZW_2023)


Nagrody:
Dla trzech najlepszych zawodników w każdej otwartej klasie sprzętowej zostaną wręczone statuetki DL IPSC.

Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
Match Director: Robert Jurczyk
Range Master: Arkadiusz Szymanek
Poziom: L1
Miejsce: Strzelnica ZŁOTE WZGÓRZA

Organizator zawodów: Klub Strzelecki AGAT
Przedmecz : 26.05.2023 g. 16:00
Mecz główny: 27.05.2023 g. 10:00
Biuro zawodów: 27.05.2023 r. od godz. 9.00
Oficjalne rozpoczęcie zawodów: 27.05.2023 r. godz. 9.45
Minimalna liczba strzałów: 130
Liczba torów: 7

Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics, PCC
2. Karabin: PCC
(otwarcie klasy w przypadku sklasyfikowania pięciu zawodników)

Kategorie: Regular, Lady ( w wypadku pięciu kobiet startujących w tej samej klasie)
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Klub Agat Złotoryja

Strzelnica ZŁOTE WZGÓRZA

Klub Agat Złotoryja
Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja

Kontakt: agat.klubstrzelecki@gmail.com lub + 48 781730004

Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam Klubowi Agat Złotoryja oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.


      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY