Dolnośląska Liga IPSC, vol.5

Dolnośląska Liga IPSC / Puchar Złotych Wzgórz IPSC
Zawody te są kolejną rundą Dolnośląskiej Ligi IPSC, którą organizują 4 kluby: AGAT Złotoryja, Bractwo Kurkowe Jelenia Góra, LUPUS Zgorzelec oraz STRZELEC Jelenia Góra.

Zawody te wchodzą również w skład PUCHARU ZŁOTYCH WZGÓRZ, które rozgrywane są przez Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi (zakładka: Puchar Złotych Wzgórz / PZW_2023)


Nagrody:
Dla trzech najlepszych zawodników w każdej otwartej klasie sprzętowej zostaną wręczone statuetki DL IPSC.

Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
Match Director: Robert Jurczyk
Range Master: Arkadiusz Szymanek
Poziom: L1
Miejsce: Strzelnica „Złote Wzgórza” w Złotoryji

Organizator zawodów: Klub Strzelecki AGAT w Złotoryji
Przedmecz : 18.08.2023 g. 14:00
Mecz główny: 19.08.2023 g. 10:00
Minimalna liczba strzałów: 120
Liczba torów: 7

Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics
2. Karabin: PCC
(otwarcie klasy w przypadku sklasyfikowania pięciu zawodników)

Kategorie: Regular, Lady ( w wypadku pięciu kobiet startujących w tej samej klasie)
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

To już w najbliższą sobotę! Mamy dla Ciebie garść informacji,
w tym projekt torów, zajrzyj koniecznie, klikając w link.

Początek rejestracji: 9 lipiec 2023 g. 00.00
Koniec rejestracji: 15 sierpień 2023

Klub Agat Złotoryja

STRZELNICA ZŁOTE WZGÓRZA Klub AGAT Złotoryja

Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja

Kontakt: agat.klubstrzelecki@gmail.com lub nr: + 48 781730004

Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam KS AGAT oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.


      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY