Dolnośląska Liga IPSC, vol.6

Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
Match Director: Bartek Podolak
Range Master: Robert Wyzgała
Poziom: L1
Miejsce: Strzelnica KS LUPUS w Dłużynie Dolnej

Organizator zawodów: Klub Strzelecki LUPUS w Zgorzelcu, Sekcja Strzelecka Bastion
Przedmecz : 16.09.2023 g. 11:00
Mecz główny: 17.09.2023 g. 09:00
Minimalna liczba strzałów: 200
Liczba torów: 10

Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Production, Production Optics, Standard, Open, Classic
2. Karabin: PCC
(otwarcie klasy w przypadku sklasyfikowania pięciu zawodników)

Kategorie: Regular, Lady ( w wypadku pięciu kobiet startujących w tej samej klasie)
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Początek rejestracji: 21 sierpnia 2023 g. 20.00
Koniec rejestracji: 10 września 2023

STRZELNICA KS BASTION

Strzelnica KS LUPUS w Dłużynie Dolnej
59-930 Dłużyna Dolna 68b

Kontakt: ks.bastion.zgorzelec@gmail.com

Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam KS LUPUS oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.


      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY