Dolnośląska Liga IPSC, vol.7

Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
Match Director: Andrzej Bicz
Range Master: Bartosz Raduchowski
Stats Officer: Olga Raduchowska
Poziom: L1
Miejsce: Strzelnica Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze-Cieplice

Organizator zawodów: Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej
Przedmecz : 04.11.2023 g. 10:30
Mecz główny: 05.11.2023 g. 09:00
Minimalna liczba strzałów: 120
Liczba torów: 7

Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Production, Production Optics, Standard, Classic, Open
2. Karabin: PCC
(otwarcie klasy w przypadku sklasyfikowania pięciu zawodników)

Kategorie: Regular, Lady ( w wypadku pięciu kobiet startujących w tej samej klasie)
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Początek rejestracji: 08 października 2023 g. 08.30
Koniec rejestracji: 29 października 2023 g. 20.00

STRZELNICA Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej

Stadion przy ulicy Lubańskiej 1
Jelenia Góra-Cieplice
Kontakt: podjesionami@yahoo.com lub tel. +48 601 611 949

Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam BRACTWU KURKOWEMU ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.


      GŁÓWNY SPONsOR KLASYFIKACJI generalnEJ LIGI
      sponsor nagrody głównej finałowej tomboli
      SPONsORZY